Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình
Các nguồn khác
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời phỏng vấn báo chí

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời phỏng vấn báo chí

10:01 | 11/04/2016

Ngày 9/4, tại Kỳ họp thứ 11 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.