Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 1
Phó Thủ tướng tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng (ngày 6/7)
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 2
Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đại diện các mẹ VNAH, đại biểu gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc (ngày 6/7)
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 3
Phó Thủ tướng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thí (Thừa Thiên-Huế, ngày 7/7)
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 4
Phó Thủ tướng thăm thương binh Phạm Văn Giới (Thừa Thiên-Huế)
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 5
Phó Thủ tướng tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng huyện Tân Thạnh, Long An (ngày 8/7).
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 6
Phó Thủ tướng tặng quà cho các học sinh nghèo hiếu học huyện Tân Thạnh, Long An (ngày 8/7).
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 7
Phó Thủ tướng tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng thị xã Cai Lậy, Tiền Giang (ngày 8/7).
Phó Thủ tướng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công - ảnh 8
Phó Thủ tướng tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học thị xã Cai Lậy, Tiền Giang (ngày 8/7).